תאריך: 26/07/2019

תקנון מבצע לחודש 11-13/09/2019

בסוכנות המורשית הילוך שישי יפו בע"מ (להלן – "סוכנות המורשית")

תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע המקנה ללקוח הטבה בתקופת המבצע.

התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר למבצע ועצם ההשתתפות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

1.      תקופת המבצע

1.1              המבצע יהיה בתוקף החל מתאריך 11/09/2019 ועד תאריך 13/09/2019 בלבד (להלן – "תקופת המבצע").

1.2             סוכנות המורשית רשאית לשנות את תקופת המבצע, להאריכה, לקצרה או לבטלה, באופן מוחלט, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום הודעה מתאימה על כך.

2.      הזכאות ליהנות מהטבות המבצע

2.1          לקוח שיבצע הזמנה לרכב חדש וישלם מקדמה (או שברשותו הזמנה קיימת טרם תקופת המבצע) יהיה זכאי ליהנות מהטבות המבצע, כמפורט בסעיף 3 להלן, ובתנאי שישלם את מלוא התמורה בגין רכישת הרכב החדש במהלך תקופת המבצע.

3.      תיאור המבצע

3.1             מבצע יוניון מוטורס לחודש 09/19;

3.2             מימון – ע"פ הסדר מימון שהיבואן יפיץ ב- 09/2019

טרייד אין במחיר מחירון ללקוחות שנוסעים על רכבי טויוטה ע"פ תקנון של הסוכנות.

תקנון מבצע טרייד אין במחיר מחירון

3.2.1 המבצע תקף בימי מכירות 11-13/09/2019 ללקוחות שפותחים הזמנה לרכבים במלאי , ומשלמים את מלוא תשלום הרכב החדש עד 7 ימים מיום פתיחת ההזמנה.

3.2.2 המבצע מתייחס לעסקאות טרייד אין מסוג טויוטה בלבד לרכישת דגמי טויוטה חדשים שנרכשים בסוכנות הילוך שישי יפו בע"מ.

3.2.3   תקנון זה מתייחס ללקוח בעל רכב פרטי מיד ראשונה הרשום על אדם פרטי בלבד.

3.2.4   אין כפל הנחות ומבצעים , מותנה ברכישת רכב חדש על פי המחירון המלא.

3.2.5 זיכוי טרייד אין במחיר מחירון מחייב היסטוריית טיפולים מלאה ומאושרת על ידי סוכנות הילוך שישי יפו בע"מ.

3.2.6   הלקוחות הזכאים להשתתף במבצע הם לקוחות אשר מטפלים בהילוך שישי בקביעות.

3.2.7 לקוח שיעמוד בתנאי התקנון רשאי להשתתף במבצע , ויקבל עבור רכבו ( טויוטה) הישן מחיר מחירון על פי מחירון "לוי יצחק" ( כפוף להפחתות הרשומות במחירון ) , ובתנאי שחתם על הסכם טרייד אין בזמן המבצע.

3.2.8   לקוחות אשר יעמדו בתנאים המופרטים ובתאנים המפורטים בתקנון הטרייד אין יהיו זכאים להשתתף במבצע.

3.2.9   החברה רשאית בכל שלב להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו , וכן לשנות כל הוראה או סעיף בתקנון.

3.2.10 הרכב הישן ( טויוטה) חייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

-         רכב פרטי מסוג, מדגמי:

יאריס, יאריס היבריד,CHR , אוריס בנזין, אוריס היבריד, ראב 4  היבריד, ראב 4, וורסו, פריוס פלוס, אוונסיס, קורולה, פריוס.

-         הרכב משנתון 2012-2017.

-         רכב שיובא לארץ על ידי "יוניון מוטורס בע"מ " בלבד.

-         הרכב הישן אינו משועבד ו/או מעוקל , ונקי מכל חוב מול מוסדות כמו : משרד הרישוי / בנק / רשם המשכונות וכו'...

-         רישיון הרכב הישן משולם במלואו ללא הפרשים מסוג כלשהו (לרבות רכב נכה) ובתוקף.

-         הרכב ייבדק במכון בדיקה מורשה וניטראלי , והבדיקה תשולם על ידי המוכר.

-         כל עסקת טרייד אין תעשה בין הלקוח לבין חברת הילוך שישי , הלקוח שיבצע את עסקת הטרייד אין הוא הבעלים הרשום של הרכב הישן . תמורת מכירת הרכב ישן העומד בכל התנאים המצוינים תשלם " הילוך שישי יפו" לחברת "יוניון מוטורס בע"מ" בעבור ההזמנה של הרכב החדש מחיר מחירון של "לוי יצחק" התקף לתקופת המבצע כפוף להסכם הטרייד אין לרבות כל ההפחתות הרשומות במחירון

-         ( ק"מ גבוהה, השכרה, ליסינג, חברה, מכירה לחברת סחר 12% (עסקת טריד אין), וכו'...).

-         למען הסר ספק רכב ברשום על מעמד מיסים שונה ( מוניות / רכב סיור ותיור/ דיפלומט/ לימוד נהיגה/ קיבוצים/ חברות /חברות ממשלתיות /תייר וכו'...) אינו משתתף במבצע.

-         תוספות עבור ק"מ נמוך , תוספת עבור חודשי עליה לכביש , תוספת עבור בעלים נמוך וכו'... לא יילקחו בחשבון , הלקוח לא יהיה זכאי לתמורה נוספת.

-         לרכב רישיון וטסט לתקופה שלא תקטן מ- 3 חודשים. במידה והתקופה פחותה מ- 3 חודשים תופחת אגרת הרישוי מזיכוי הטרייד אין.

-         בכל מקרה בו נמסר הרכב לנציג הטרייד אין לאחר ה- 20 לחודש הרלוונטי ( גם אם הדבר נובע מעיכוב בשל מסירת הרכב החדש ) המחירון לצורך חישוב מחירו של הרכב יהיה המחירון שיתפרסם ב- 1 לחודש הבא . מחיר הזיכוי אותו קיבל הלקוח יהיה עד לתאריך ה- 20 לאותו החודש.

-         המוכר חייב לתת מפתח נוסף (ספר ) , במעמד מסירת הרכב הישן לסוכנות.

-         הרכב יעמד בתקון רק במידה ואין לרכב תאונה / תיקון שבוצע לרכב ו/או שצריך לבצע.

-         יוניון מוטורס לא צד בעניין.

 

3.3  הנחות ל- 3 טיפולים 50% בעבודה 10% בחלפים.

 (להלן - "ההטבה/ות")

4        המרת הטבה

לקוח הזכאי להטבות המבצע לא יוכל להמיר את ההטבה להנחה כספית.

5        מימוש ההטבה

ההטבה ניתנות למימוש בסוכנות המורשית בלבד.

במקרה של אי מימוש ההטבה במועד לא יינתן זיכוי ע"י סוכנות המורשית.

6        תנאים כללים

המבצע הינו באחריותה הבלעדית ועל דעתה של סוכנות המורשית בלבד. אין במבצע כדי לחייב את יבואנית הרכב, חב' יוניון מוטורס בע"מ, באיזו מהתחייבויות סוכנות המורשית כלפי הלקוח וללקוח לא תהייה כל טענה, דרישה ותביעה כלפי יוניון מוטורס בכל הקשור והנוגע למבצע.

 

בכבוד רב,

סוכנות מורשית הילוך שישי יפו בע"מ

 
שינוי גודל טקסט שינוי ניגודיות הצהרת נגישות
מבצעים הזמנת נסיעת התרשמות הזמנת טיפול דרכי יצירת קשר נגישות